Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2018

Ravyna
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viawarkocz warkocz
Ravyna
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viawarkocz warkocz
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viawarkocz warkocz
Ravyna

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viawarkocz warkocz
Ravyna
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viawarkocz warkocz
Ravyna
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viawarkocz warkocz
Ravyna
9891 a68b 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawarkocz warkocz
Ravyna
9049 6154
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawarkocz warkocz
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viawarkocz warkocz
Ravyna
Ravyna
9120 cfe5 500
Reposted frompesy pesy viawarkocz warkocz
Ravyna
5489 9a7a
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
Ravyna
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viawarkocz warkocz
4717 2dda 500
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viawarkocz warkocz
Ravyna
4218 4992 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
Ravyna
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
Ravyna
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
Ravyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl