Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

Ravyna
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viajethra jethra

September 26 2017

Ravyna
Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden 'Fight Club'
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viajethra jethra
Ravyna
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viajethra jethra
Ravyna
2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Ravyna
2224 dbbd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajethra jethra
Ravyna
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajethra jethra
Ravyna
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
Ravyna
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
Ravyna
6710 33f1
Reposted fromowlvision owlvision viajethra jethra
Ravyna
3021 c181 500

M. Hłasko

Ravyna
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viajethra jethra
Ravyna
8011 6290
Reposted fromGIFer GIFer viajethra jethra
Ravyna
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viajethra jethra
2561 1b69 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viajethra jethra
Ravyna
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viajethra jethra
Ravyna
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajethra jethra
Ravyna
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viajethra jethra
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl